Hemorcool® Stick

Wat zijn aambeien?

Ongeveer 2-4 cm. boven de anusopening bevindt zich een aantal zwellingen, die tezamen met de kringspier winden en ontlast­ing tegenhouden. Als men een wind moet laten en aandrang voelt om te ontlasten, krimpen de zwellichamen en gaat de sluit­spier open, zodat een wind of de ontlasting naar buiten kan. Zonder deze zwellichamen zou een mens zijn winden en dunne ontlast­ing niet op kunnen houden. Dit fijne werk kunnen de sluitspieren niet alleen doen. Daar zijn de zwellichamen voor nodig. Als de zwel­lichamen veel groter worden dan nodig is en deze door hard drukken bij het ontlasten ook nog eens naar beneden worden geperst en soms zelfs uit de anus hangen en bloeden, spreekt men van aambeien. Kort samengevat zijn aambeien veel te groot geworden zwel­lichamen. Waardoor zwellichamen ontaarden in aambeien, is niet bekend. Als oorzaken worden o.a. genoemd: bindweefselzwakte, alcohol, overgewicht, hoesten, overdreven laxeermiddel gebruik.

Welke klachten kunnen aambeien geven?

De meest gehoorde klacht is bloedverlies. De patiënt verliest helderrood bloed bij of ná de stoelgang. Een andere klacht is jeuk. Jeuk ontstaat doordat de aambeien vol bloed worden geperst. Een derde klacht is dat de patiënt het gevoel heeft dat er iets in de endeldarm zit dat aanvoelt als een zwelling of ontlasting die er niet uit wil. Dat gevoel ontstaat, doordat er grote aambeien zijn, die bovendien vol met bloed zijn gestuwd. Deze aambeien geven het gevoel van te moeten ontlasten en het toch niet te kunnen. Door grote aambeien kan de ontlasting soms ook moeilijk uit de endeldarm komen. Persen bij de ontlasting heeft in dergelijke gevallen dan ook geen enkel resultaat. Als men het toch doet, komen op de lange duur de aambeien buiten de anus te hangen.

Omdat de oorzaak van anale klachten meestal binnen in de endeldarm ligt, waar ook aam­beien zich bevinden, is het logisch dat men naar een middel heeft gezocht dat kou op de juiste plaats - dus 2-4 cm diep - kan inbren­gen. Dat kan nu met behulp van de Hemor­cool®. Door de inwerking van de kou krimpen de bloedvaten van de aambei in de endel­darm, waardoor een bestaande ontsteking afkoelt en minder pijnlijk wordt. Hierdoor zal het bloeden ophouden of sterk verminderen. Evenals jeuk en afscheiding.

De behandeling van aambeiklachten

De Hemorcool® is een koelstick, ter behande­ling van aambeiklachten. Deze Hemorcool® is gevuld met een uitgekiend koelmiddel. Het is zo geconstrueerd, dat het gemakke­lijk in de anus is in te brengen. Het kan niet in zijn geheel in de darm komen, omdat het dikke einde dat verhindert. De Hemorcool®is gemaakt van onbreekbaar kunststof. Let wel: de Hemorcool® niet beschadigen, door deze bijvoorbeeld te laten vallen. De lasnaad mag niet worden geopend, want daardoor wordt de Hemorcool® onbruikbaar. De Hemorcool® is nieuw in Nederland en België. Inmiddels hebben wij hierover gepubliceerd en wetenschappelijk aangetoond: de Hemorcool helpt bij aambeiklachten!

Waarom de Hemorcool®?

In de geneeskunde wordt pijn vaak bestreden door kou.
Bekende voorbeelden hiervan zijn:
het leggen van een “koud” washandje op het voorhoofd tegen hoofdpijn
het inpakken van een verstuikte enkel met ijsblokjes
het leggen van ijsblokjes op een insect­enbeet of steek
een zakje ijsblokjes op bijvoorbeeld een anustrombose.

REDUCEERT OF STOPT DE ANUS JEUK

BIEDT DIRECT VERLICHTING BIJ PIJN

VERZACHTING BIJ INFECTIE

STOPT HET BLOEDEN

Wanneer gebruikt u de Hemorcool®

Bij klachten kunt u de Hemorcool® gebruiken. Indien gewenst kan de Hemorcool® meerdere malen per dag gebruikt worden. Bij ernstige klachten geeft de Hemor­cool® na herhaald gebruik langdurig ver­lichting en kunnen de klachten helemaal verdwijnen. Hieronder vindt u de instructievideo.